Staromestské slávnosti 2019

Vo štvrtok ráno od 7:00 hod. budeme usmerňovať stavanie stánkov a všetky náležitosti (zmluvu, ambulantný predaj) budeme roznášať vo štvrtok doobeda.

Informácia pre vjazd do pešej zóny k stavbe stánkov a dovážaniu sortimentu do stánkov pre účastníkov trhov:

Vjazd do pešej zóny je bezplatný v týchto časových intervaloch:

  • 30.05.2019 stavba stánku od 6.30 do 11.00 hod. odvezenie sortimentu od 18.00 do 20.00 hod.
  • 31.05.2019 do­vezenie sortimentu od 6.30 do 11.00 hod. odvezenie sortimentu od 18.00 do 20.00 hod.
  • 01.06.2019 do­vezenie sortimentu od 6.30 do 11.00 hod. odvezenie sortimentu od 16.00 do 20.00 hod.

Pre dovezenie, odvezenie sortimentu nebude možný vstup automobilom na Farské schody. Vstup bude možný len na priľahlé ulice:

  • k Mariánskemu námestiu: Sládkovičova, Radničná a Burianova medzierka,
  • k Farským schodom: Dolný val, Horný val,
  • k Námestiu Andreja Hlinku: Pivovarská, M.R. Štefánika.

Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov a Mestskej polície a taktiež sú povinní si zabezpečiť k predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v Slovenskej republike.


Stánky – Námestie Andreja Hlinku a Farské schody

Umiestnenie si môžete stiahnuť tu > stanky_namesti­e_a_hlinku_far­ske_schody_2019­.pdf.


Stánky – Mariánske námestie

Umiestnenie si môžete stiahnuť tu > stanky_marian­ske_namestie_2019­.pdf.