Hlavní organizátori

Mesto Žilina (www.zilina.sk)


Spoluorganizátori


Moderátori

Námestie Andreja Hlinku

  • Michaela Pastorková Závodná
  • Radko Pažej
Michaela Pastorková Závodná
Radko Pažej

Mariánske námestie

  • Norman Šáro
Norman Šáro