XXIV. SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ZBORU ŽILINCOV

29.5.2019 / Žilinská radnica o 16.00 hod. / organizátor Zbor Žilincov

I. Udeľovanie prestížnej ceny GENIUS LOCI SOLNENSIS
Zbor Žilincov, založený v roku 1990, udeľuje svoju Prestížnu cenu GENIUS LOCI SOLNENSIS od roku 1996. Je určená žilinským rodákom a starousadlíkom, ktorí v Žiline bývajú minimálne 20 rokov, za ich celoživotnú činnosť v prospech Žiliny, prípadne aj tým, ktorí tu svojou činnosťou zanechali nezmazateľnú stopu, hoci tu žili kratšie.

Laureátmi prestížnej ceny GLS na rok 2019 sú: Ing. Pavel Frankl (70 r.) bývalý aktívny hokejista, predseda židovskej obce Žilina, Ivan Köhler (75 r.) profesionálny fotograf a širokospektrálny umelec. In memoriam – Eugen Gerometta (200. výr. narodenia) významný slovenský národovec a prvý historik mesta Žilina, MUDr. Pavel Radosa ( 110. výr. narodenia) lekár pediater, dlhoročný primár detského oddelenia v Žiline, Ing. Jaroslav Lajda (20 rokov od úmrtia) organizátor výstavby a renovácie stravovacích a hotelových zariadení a zvýšenia spoločensko-kultúrnej úrovne gastronomickej siete v okrese Žilina.

II. Vyhlásenie víťazov XX. ročníka študentskej skladateľskej súťaže Adama Plintoviča


Deň Detí

01.06.2019 / Sad SNP / 10.00 – 14.00 hod.

V rámci Staromestských slávností uskutoční v Sade SNP Deň detí, kde budú pre deti pripravené rôzne súťažné disciplíny, po ktorých absolvovaní získajú drobné darčeky. Budú mať možnosť obzrieť si zblízka policajné auto, či sanitku. Vyskúšať si poskytovanie prvej pomoci, zdolať lezeckú stenu, či zaskákať si v nafukovacom hrade. Na deti bude čakať cukrová vata, balóny a zmrzlina. Zlatým klincom programu bude divadelné predstavenie o škaredom káčatku.


Čipkované radosti 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Klub paličkovanej čipky Gracia pozývajú na vernisáž výstavy Čipkované radosti – tvar a farba, ktorá sa uskutoční 10. mája 2019 o 16.00 ho­dine. Výstava je už tradične súčasťou Staromestských slávností v Žiline a prezentuje práce vytvorené jemnou paličkovanou čipkou členkami KPČ Gracia pri KrKS v Žiline. Súčasťou výstavy je výber z autorskej tvorby Jarmily Rybánskej, majsterky ľudovej umeleckej výroby.

Výstava bude sprístupnená od 13. mája do 31. mája 2019 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrkS aj v inom ako uvedenom čase).

www.krkszilina.sk


Deň detí v Rosenfeldovom paláci

01.06.2019 / Rosenfeldov palác / 13.00 – 15.00 hod.

Zábavno-náučné popoludnie v Rosenfeldovom paláci pre deti a ich rodičov. V Rosenfeldovom paláci a jeho zákutiach je stále čo objavovať, a preto sme pre deti pripravili pracovné listy s rôznymi úlohami a aktivitami, ktoré preveria ich vedomosti, zapoja ich kreativitu a pritom sa aj zabavia. Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta e-mailom: info@rosenfeldovpalac.sk alebo telefonicky: 041 764 96 92.

www.rosenfeldovpalac.sk


ZELENÁ ZÓNA

30.05.2019 – 31.05.2019 / Nám. A. Hlinku /
POL LITER ZA POL METER /NAZBIERAJ-ODMERAJ-VYMEN-OSVIEŽ SA/

TRIEDIME NA STAROMESTSKÝCH
Podobne ako minulý rok, aj na tohtoročných Staromestských slávnostiach bude k dispozícii stánok Zelenej zóny, kde bude možné za pol metra vyzbieraných plastových pohárov získať pol litra piva alebo kofoly. Pre víťaza, ktorý nazbiera najviac pohárov, budú pripravené vecné ceny.

V 25.ročníku Staromestských slávností však prichádza Zelená zóna s novinkami. Na Mariánskom, ale aj Námestí Andreja Hlinku budú umiestnené separačné zóny, pre jednoduché triedenie odpadu. Ďalšou novinkou budú stojany na plastové poháre, umiestnené v blízkosti ľudí v dave, aby bolo triedenie a vyhadzovanie plastového odpadu opäť o niečo jednoduchšie.

Počas minuloročných Staromestských slávností sa vyzbieralo obrovské množstvo plastových pohárov, čo predstavovalo dva 1000 litrové kontajnery. Za odmenu sa vydalo 200 pív a 100 kofol. Dokážme aj v tomto roku, že obyvateľom mesta nie je životné prostredie ľahostajné.

Ilustračné video s informáciami ako separovať na Staromestských slávnostiach nájdete na linku: https://www.youtube.com/watch?…


SÚŤAŽ „ŽILINA – MOJE MESTO“

Výtvarná sekcia – Mariánske námestie, kostoly v Žiline, hrady a zámky v okolí Žiliny, Žilina v budúcnosti vízie a predstavy o „Bulvári“
Literárna sekcia – Príbeh o tom, čo sa mi stalo v mojom meste. Prečo som hrdý/hrdá na svoje mesto.
Historická sekcia – Písomné spracovanie vybraného obdobia z histórie mesta, historickej udalosti spojenej s mestom Žilina, historickej stavby v meste, významnej osobnosti z histórie Žiliny.


SÚŤAŽ „POZNAJ SVOJE MESTO“

Súťaž spočíva v hľadaní historických pamiatok v historickom jadre mesta Žilina a v písomnom teste z vlastivedy a histórie mesta Žilina.

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ, LITERÁRNEJ A HISTORICKEJ SEKCIE „ŽILINA-MOJE MESTO“ a VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE „POZNAJ SVOJE MESTO“ BUDE 30.5.2019 o 13:00 hod. v malej zasadačke MsÚ Žilina.


KRST KNIHY „STRATENÁ ŽILINA 2“

30.5.2019
/14.30 hod. / Mariánske námestie

Autori: Patrik Groma, Jozef Feiler, Milan Novák, Miroslav Pfliegel, Peter Štanský.
Kniha je voľným pokračovaním predošlej knihy Stratená Žilina 1 o reáliách mesta, ktoré sme stratili. Kniha vyšla s podporou Mesta Žilina.