Staromestské slávnosti zavŕšil Rozprávkový deň detí

XVI. ročník Staromestských slávností v sobotu 29. 5. 2010 zavŕšil 2. Rozprávkový deň detí. Pre návštevníkov sobotného popoludnia na Hlinkovom námestí a v Sade SNP pripravili zaujímavý program príslušníci Mestskej polície Žilina, K-7 Psovodi – záchranári SR a Centrum voľného času Žirafa. Deti mohli získať sladké i vecné ceny absolvovaním viacerých súťažných stanovíšť a plnením rôznych úloh. Interaktívne sa zapojili do ukážok podávania prvej pomoci či vodenia záchranárskych psov. Sobotný večer na Mariánskom námestí patril swingu, balkánskym a cigánskym rytmom.

Primátor odovzdal kľúče od brán mesta Žofii Bosniakovej

Výstrelmi z dela odštartoval 16. ročník Staromestských slávností v Žiline. Po sprievode centrom mesta na čele s novodobým žilinským hlásnikom Ondrejom odovzdal primátor Ivan Harman prostredníctvom Žofie Bosniakovej symbolické kľúče od brán Žiliny umelcom, ktorí budú kraľovať mestu počas troch festivalových dní. Mesto Žilina si tým pripomenulo aj končiaci sa Rok Žofie Bosniakovej, vyhlásený vlani pri príležitosti 400. výročia narodenia tejto dobrodinky. Od umelcov dostal primátor zasa perníkový kľúč.

Príhovor primátora

Milí Žilinčania, vzácni hostia,

opäť mám tu česť pozvať vás na Staromestské slávnosti, najväčšiu kultúrnu udalosť Horného Považia. Na Mariánskom a Hlinkovom námestí sa vystrieda množstvo domácich i zahraničných umelcov, atmosféru podfarbia stánky s ľudovými remeslami, predstavia sa naše školy, folklórne skupiny, športové a tanečné kluby a viaceré inštitúcie, ktoré na podujatí spolupracujú.

Udelené ceny Genius loci Solnensis

Laureátmi ceny Genius loci Solnensis pre rok 2010 sa stali Ing. arch. Štefan Krušinský, Ing. arch. Viliam Šlopek a in memoriam evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt. Stalo sa tak na slávnostnej akadémii pod garanciou Zboru Žilincov, ktorá sa konala 26. mája 2010 v Starej radnici mesta Žilina. Podujatie sa uskutočnilo už po pätnásty raz. Prestížna cena sa udeľuje významným rodákom a dejateľom Žiliny.

Žilinou sa ozýva trúbenie na kravskom rohu

V uliciach Žiliny pribudol hlásnik Ondrej. Oblečený v dobovom kostýme púta pozornosť okoloidúcich trúbením na kravskom rohu. Jeho prvou úlohou bolo pozvať obyvateľov i návštevníkov mesta na 16. ročník Staromestských slávností v Žiline v predvečer tohto medzinárodného podujatia. O dianí v meste bude informovať aj počas piatkových a sobotňajších večerov v júli a auguste. Mesto sa aj takýmto spôsobom snaží zatraktívniť Žilinu a pritiahnuť do nej ešte viac turistov. Po postave Alexandra Lombardiniho a pani Klementínky, pribudol v Žiline práve hlásnik, ktorý v minulosti nechýbal v žiadnom meste či obci.

Mesto ožije tradíciou a dobrou zábavou

Slávnostný sprievod mestom a následné oficiálne otvorenie Staromestských slávností sú už tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou festivalu. Sprievod, v ktorom nebudú chýbať herci Mestského a Bábkového divadla v Žiline oblečení v dobových kostýmoch, členovia historického Cechu Terra de Selinan, tanečníci a hudobníci folklórnych súborov Rozutec a Cipovička, študenti Konzervatória v Žiline, v podaní ktorých zaznejú slávnostné fanfáry, Mažoretky Diana a ďalší účinkujúci, sa pohne o 16.00 hod. spred budovy žilinskej radnice, prejde Mariánskym námestím a farskými schodmi na Námestie Andreja Hlinku. Jeho cieľom je pódium na tomto námestí, kde sa pred zrakmi návštevníkov o 16.30 odohrá pod taktovkou herca Jozefa Abafyho slávnostný ceremoniál, v rámci ktorého primátor mesta Ivan Harman symbolicky odovzdá kľúče od brán mesta umelcom, kaukliarom, umeleckým remeselníkom a ďalším účinkujúcim a tvorcom najväčšieho žilinského festivalu, ktorý ponúkne domácim i zahraničným návštevníkom bohatý trojdňový maratón dobrej hudby, zábavy, priateľských stretnutí a jedinečných zážitkov.

Žilina - moje mesto

Súťaž „Žilina – moje mesto“ zorganizovalo Centrum voľného času Spektrum v spolupráci s Mestom Žilina a Odborom školstva a mládeže MsÚ v Žiline. Súťaž je sprievodným podujatím Staromestských slávností a konala sa už po pätnásty raz. Do jednotlivých častí súťaže sa zapojilo celkom 32 subjektov, z toho 19 ZŠ, 6 MŠ, 3 ZUŠ, 2 CVČ, 1 CZŠ, 1 SZŠ. Všetkým pedagógom a žiakom patrí poďakovanie za mimoriadny záujem a aktívnu účasť. Poďakovanie patrí aj členom odborných porôt. Ceny do súťaže venovalo Mesto Žilina a Odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline.

II. Rozprávkový deň detí

Mesto Žilina, Mestská polícia Žilina a Centrum voľného času Žirafa vás pozývajú na II. ročník Rozprávkového dňa detí:

  • V sobotu 29. mája 2010 o 14:00 h, Námestie Andreja Hlinku a Sad SNP
  • Ukážky práce mestskej polície
  • Záchranári K-7 a ich psy
  • Ukážky výzbroje a výstroja policajtov
  • Rozprávkové súťaže pre deti
  • Vecné a sladké odmeny pre súťaživé deti
  • Pre najsnaživejšých permanentky na mestskú krytú plaváreň

Pozvanie na Slávnostnú akadémiu Zboru Žilincov

Už po pätnásty raz sa na pôde žilinskej radnice uskutoční pod garanciou Zboru Žilincov Slávnostná akadémia, v rámci ktorej jej čelní predstavitelia a primátor Žiliny Ivan Harman udelia významným rodákom a dejateľom mesta prestížnu cenu Genius loci Solnensis. Laureátmi ceny pre rok 2010 sú: Ing. arch. Štefan Krušinský, Ing. arch. Viliam Šlopek a in memoriam evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt. Počas slávnostného popoludnia budú udelené aj ďalšie ocenenia. Konzervatórium v Žiline odovzdá Ceny Adama Plintoviča, ktoré si v 11. ročníku školskej skladateľskej súťaže prevezmú Diana Čornáková, Peter Javorka, Michal Kubáň a Tomáš Vrškový. Program svojimi vystúpeniami obohatia sólisti, spevácke kvarteto a flautové kvarteto Konzervatória v Žiline.
Akadémia je ako jedno zo sprievodných podujatí XVI. Staromestských slávností na programe v stredu 26. mája o 16.00 hod.

Žilinský hlásnik Ondrej

Po postave Alexandra Lombardiniho, žilinskej pani Klementínky a prevádzke modernej verzie ázijskej rikše v centre mesta, prináša Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina v spolupráci s Mestom Žilina ďalšiu novinku letnej turistickej sezóny – postavu žilinského hlásnika Ondreja a jeho manželky Doroty. Hlásnik sa pilotne objaví v centre mesta už 26. 5. 2010 (streda), kedy sa „zhostí“ prvej zo svojich úloh – novodobého informátora o dianí v meste – počas najväčšieho kultúrneho podujatia v Žiline – Staromestských slávností. V júli a auguste sa stane súčasťou piatkových a sobotňajších večerov v centre mesta.

Žilina v Artfore

20% zľava na vybrané tituly o Žiline + tri príjemné večery pre tých, čo sa zaujímajú o svoje mesto.
17.5. – 30.5.2010
Artforum Žilina, Bottova 2

Upletené z prútia

Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy tradičných a ľudových predmetov upletených z prútia v rámci Staromestských slávností.

Staromestské slávnosti uvedie žilinský hlásnik

Novodobý žilinský hlásnik dá všetkým na známosť, že 27. – 29. 5. 2010 sa v Žiline uskutoční 16. ročník Staromestských slávností. V uliciach mesta bude trúbiť na rohu v predvečer podujatia i počas neho, v centre mesta ho bude možné stretnúť aj cez celú letnú turistickú sezónu. Ďalšou novinkou tohtoročných slávností bude predĺženie programu až do sobotného večera. Počas troch dní sa na pódiách Mariánskeho a Hlinkovho námestia predstaví 300 dospelých a asi 500 detských účinkujúcich.

XVI. Staromestské slávnosti v skratke

  • Budú sa konať počas troch dní na pódiách na Mariánskom námestí, Nám. A. Hlinku.
  • Predstaví sa vyše 300 dospelých účinkujúcich, a približne 500 detských účinkujúcich.

Žilina na prelome storočí

Mesto Žilina a OZ Facta non verba otvárajú v priestoroch Starej radnice 13. 5. 2010 o 17.00 h výstavu starých pohľadníc s názvom Žilina na prelome storočí. Výstava je prvým sprievodným podujatím 16. ročníka Staromestských slávností, ktoré sa budú konať 27. – 29. 5. 2010 na Hlinkovom a Mariánskom námestí v Žiline. Novinkou je ponuka zaujímavých odborných prednášok o histórii mesta, ktoré organizuje Mesto Žilina pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v termínoch 18., 19. a 20. mája v čase od 10.00 do 14.00 h.

Podrobný program už na stránke

V časti o programe pribudli informácie o vystúpeniach a kapelách – nájdete tam celý hlavný program troch festivalových dní na dvoch námestiach. Ku niektorým z nich nájdete aj krátku popisku s fotografiou. Pribudli tiež akcie sprievodného programu.

Nový ročník

Aktuality, program a množstvo ďalších informácií k novému, už XVI. ročníku Staromestských slávností, ktorý sa bude konať 27. – 29. mája 2010 v Žiline nájdete čoskoro na týchto stránkach.