Staromestské slávnosti s rekordnou návštevnosťou

XIV. ročník Staromestských slávností v Žiline videlo viac než 30 tisíc divákov. „Zaznamenali sme rekordnú návštevnosť a teší nás, že registrujeme čoraz vyššiu účasť mimožilinských návštevníkov. Potvrdzuje to celkovú kvalitu podujatia, ktoré dávno prekročilo hranice regiónu a stalo sa najväčšou kultúrnou udalosťou Horného Považia. Medzi divácky najatraktívnejšie vystúpenia určite patrili David Koller, Štátny komorný orchester Žilina + Pacora Trio a Rozsutec s Jurajom Kubánkom. Počas Staromestských slávností sme si pripomenuli 800. výročie od prvej písomnej zmienky o Žiline a pri tejto príležitosti sme slávnostne pokrstili knihu Žilina na starých pohľadniciach,“ uviedol primátor Ivan Harman.

Raz do roka sa odovzdávajú kľúče od mesta

príhovor primátora mesta Žilina

Raz do roka sa symbolicky odovzdávajú kľúče od brán nášho mesta. V tomto čase sa Mariánske a Hlinkovo námestie zaplní ľudovými remeselníkmi, umelcami, turistami, ale predovšetkým ľuďmi, ktorí si naplno vychutnávajú žilinský Genius loci, tradície predkov, ako aj dynamickú súčasnosť.

Kompletný program už na stránke

V časti o programe postupne pribúdali informácie o vystúpeniach a kapelách – a teraz tam nájdete už celý hlavný program troch festivalových dní na dvoch námestiach. Ku väčšine z nich nájdete aj krátku popisku s fotografiou. Pribudli aj akcie sprievodného programu a nájdete aj zoznam predávajúcich remeselníkov v sekcii trhy.

Tradičný sviatok mesta s novými nápadmi

Tradičný, pretože Staromestské slávnosti budú v Žiline po štrnástykrát, majú svoju tradíciu i miesto v kalendári tisícok ľudí…a o nové nápady sa vždy stará mladý tím organizátorov. Dramaturgia festivalu pracuje už od jesene 2007 a vyberá ten správny mix folklóru, jazzu, world music, rocku i popu na nadchádzajúci ročník.

Organizátori Staromestských slávností 2008

Organizátormi 14. ročníka Staromestských slávností okrem Mesta Žilina sú (už po druhýkrát) Mestské divadlo Žilina, agentúra Fun Fatal a kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie. Kontakty na konkrétnych zástupcov nájdete v sekcii Organizátori.

Nová webstránka

O nový web Staromestských slávností sa postaral Pyppo (peter@palochoma.sk) a naprogramovali ho v Sopciak.com (www.sopciak.com). Oproti minulým ročníkom je prehľadnejší a najmä doplnený o nové sekcie a informácie.